FTM Bodemdysforie: Hoe om te gaan, te verlichten en zich gesteund te voelen?

Genderdysforie is een relatief nieuw concept dat een vrij algemeen fenomeen beschrijft: het gevoel dat je fysiek toegewezen geslacht niet het geslacht is waarmee je jezelf identificeert.
Genderidentiteitskwesties worden al tientallen jaren onderzocht en besproken, maar pas de laatste jaren werd dit onderwerp maatschappelijk geaccepteerd en openlijk besproken. Voordien werden genderidentiteitscrises vaak gediagnosticeerd als een soort stoornis en onderdrukt met medicijnen, zonder zelfs de zogenaamde patiënt goed te onderzoeken.
Bovendien was de maatschappelijke houding ten opzichte van dit fenomeen negatief door gebrek aan informatie en open discussie. Dit concept is de afgelopen decennia echter een van de meest relevante en controversiële onderwerpen aan het worden die wereldwijd worden besproken.
Er zijn veel verschillende meningen en theorieën rond het concept van genderdysforie, maar ze zijn het allemaal over één ding eens: het is een belangrijk onderwerp en het kan niet meer worden genegeerd.

Inhoudsopgave

Klik om naar het gedeelte te gaan waarin u het meest geïnteresseerd bent:

 • GENDERDYSFORIE EN TRANSFOBIE
 • ONDERSTE DYSFORIE EN EMISIL MISSIE
 • HOE MAAK JE DAGELIJKS MET DYSFORIE FTM?
 • BESTE MANIEREN OM FTM BOTTOM DYSPHORIA TE VERLICHTEN
 • HORMOONVERVANGENDE THERAPIE VOOR TRANSGENDER VROUW NAAR MAN & ANDERE GENEESKUNDE
 • TESTOSTERONTHERAPIE: WAT, WAAR EN HOE?
 • Injecties
 • Pillen of capsules
 • DHT-gel of DHT-crème
 • Testosteron pleister
 • Testosteronpallet
 • LICHAAMSVERANDERINGEN: FTM OVERGANGSTIJDLIJN
 • IN HET GEVAL UW PERIODE RETOUREN 
 • FTM EN INTIMITEIT: WAT MOET U WETEN?

Genderdysforie en transfobie

Transgender

 

Wereldwijde onderzoekstendensen tonen aan dat genderdysforie door veel meer mensen wordt ervaren dan verwacht kon worden. Veel mensen die met dysforie te maken hebben, beschrijven het als "vastzitten in het verkeerde lichaam" en in veel gevallen worden hun gevoelens genegeerd en onderdrukt. Helaas veroorzaakt het niet onder ogen zien van dysforie vaak angst, depressie en zelfs zelfmoordneigingen. Deze ervaringen komen vooral veel voor bij transgenders van vrouw naar man. Volgens de onbewerkte statistische gegevens heeft ongeveer 70% van de FTM-individuen te maken met genderdysforie en hebben ze ook last gehad van angst, depressie en zelfmoordgedachten. Dit bewijst alleen maar dat dit een zeer ernstig probleem is en dat het zo snel mogelijk moet worden gedestigmatiseerd. 
Helaas is genderdysforie niet de enige uitdaging waarmee FTM-individuen dagelijks worden geconfronteerd. Hoewel de samenleving steeds meer open staat voor het begrijpen van wat transgenders ervaren, zijn er nog steeds veel gevallen van transfobie die dagelijks voorkomen. De samenleving begrijpt het concept van genderidentiteit nog niet volledig en heel vaak wordt dit gebrek aan begrip omgezet in een soort haat of agressie jegens transgendergemeenschapsleden.
Er worden dagelijks meerdere gevallen van transfobie geregistreerd, sommige omvatten lichamelijk letsel of zelfs de dood van de transgender. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld 44 dodelijke slachtoffers in de VS gevolgd en dit jaar zijn er al 17 mensen die het leven lieten vanwege hun genderidentiteit. Deze gegevens bewijzen alleen dat het nodig is om het publiek te bespreken en voor te lichten over de problemen van de transgendergemeenschap en het concept van genderidentiteit zelf.
Transfobie is zeer goed geworteld in de samenleving, dus het is essentieel om jongeren te destigmatiseren en op te leiden, en om transgenders die hulp nodig hebben voldoende ondersteuning te bieden. 
De interesse in genderdysforie en manieren om ermee om te gaan groeide al geruime tijd exponentieel, maar gedurende de laatste vijf jaar nam de interesse voor dit onderwerp merkbaar toe. De toegenomen belangstelling is vooral duidelijk in Japan, de VS, Canada, het VK en andere economisch ontwikkelde landen.

Bodemdysforie en Emisil-missie

Clothes

Wij bij Emisil werken al meer dan 8 jaar samen met de FTM-transgendergemeenschap, dus we zijn ons terdege bewust van de snelle veranderingen die de FTM-gemeenschap wereldwijd beïnvloeden. Onze klanten vertellen vaak over de onderste dysforie die ze dagelijks ervaren, en hen helpen is een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsmissie. Dus, wat is bodemdysforie? Om deze vraag te beantwoorden, is het erg belangrijk om te benadrukken dat genderdysforie en FTM-bodemdysforie niet dezelfde dingen zijn en dat elke transgender een van beide of beide kan ervaren.
Het belangrijkste verschil tussen deze twee concepten is dat genderdysforie gericht is op genderidentiteit in het algemeen, wat betekent dat je je een buitenaards wezen voelt in je eigen lichaam omdat je bij de geboorte een vrouw/man bent toegewezen (ook bekend als afab/amab) en je jezelf niet identificeert als vrouwelijk / mannelijk, de onderste dysforie is alleen gericht op het genitale gebied en intimiteitsproblemen. Kortom, onderste dysforie is het ongemak, dat optreedt omdat de persoon over de geslachtsdelen niet overeenkomt met zijn genderidentiteit.
Gewoonlijk kunnen mensen die genderdysforie ervaren het in twee hoofdproblemen scheiden: lichaamsdysforie en sociale dysforie. Lichaamsdysforie is vooral gericht op lichaamsproblemen, mensen voelen zich ontevreden over hun lichaam omdat het niet overeenkomt met hun genderidentiteit. De lichaamsdysforie wordt meestal verminderd met behulp van bindmiddelen, medicijnen, multifunctionele FTM-packers of zelfs geslachtsaanpassende chirurgie (vrouw naar man) - afhankelijk van elk individu.
Sociale dysforie is psychologisch een complexere kwestie en FTM-individuen worden er dagelijks mee geconfronteerd. Dit type dysforie richt zich op de gendermismatch in sociale situaties, wat betekent dat in elke situatie waarin het individu een verkeerd geslacht heeft, de verkeerde voornaamwoorden worden gebruikt of het uiterlijk wordt becommentarieerd, het gevoel van sociale dysforie alleen maar toeneemt, wat op den duur kan leiden tot angst, depressie en andere aandoeningen. Het gevoel van dysforie gaat niet weg, maar met de juiste combinatie van therapie en coping-mechanismen kan het worden beheerd en kun je ervoor zorgen dat het niet verergert of tot andere complexe psychologische problemen leidt.
Statistisch gezien wordt ongeveer 70% van de mensen die genderdysforie ervaren ook gediagnosticeerd met andere psychiatrische stoornissen, zoals PTSS, depressie, verschillende fobieën, angst, bipolaire stoornis en vele andere. Als dysfore mensen worden omringd door een niet-ondersteunende omgeving of zich niet veilig voelen, neemt de kans op bijkomende psychische problemen en het risico op zelfmoord toe tot 57%. Dit kan worden verklaard door het feit dat transgenders (zowel FTM als MTF) heel vaak worden blootgesteld aan pesten, fysiek en verbaal geweld, discriminatie en sociaal isolement.
Met de gender- en bodemdysforie-aspecten in het achterhoofd, proberen we bij Emisil ultrarealistische packers te maken met verschillende functies en opties. Elk van onze producten is handgemaakt en op maat ontworpen om ervoor te zorgen dat het er heel realistisch uitziet en aanvoelt en helpt de onderste dysforie te verminderen. We kunnen FTM-packers, pack-and-play-modellen of STP-apparaten aanbieden - afhankelijk van wat u zoekt. Veel onderzoekers stellen dat het kopen van de perfecte FTM-prothese erg nuttig is bij het verminderen van de onderste dysforie en het verbeteren van de mentale toestand.

♥ Lees meer: op deze locaties in de VS wordt het meest gezocht naar "FTM-packers"

Hoe om te gaan met dysforie FTM dagelijks?

Stone

Internet en een meer open discussie over FTM-genderdysforie creëerden een mogelijkheid voor mensen met dezelfde worsteling om samen te komen en manieren te vinden om ermee om te gaan. Met de hulp van internet, gekwalificeerde specialisten en mensen met dezelfde problemen, zijn er nogal wat manieren om bodemdysforie te verminderen en het gevoel van hopeloosheid te verminderen.
Tegenwoordig zijn er veel boeken die helpen om dysforie het hoofd te bieden en te beheersen. Bovendien zijn er ook verschillende steungroepen beschikbaar en, in sommige regio's, kan zelfs de veilige ruimte om te leven worden gevonden met al het nodige ondersteuningssysteem. Hoewel er nog steeds veel uitdagingen en verschillende maatschappelijke reacties zijn op FTM-transgenders, is er wereldwijd nog steeds een significante verbetering en acceptatietendens merkbaar. Met dit in gedachten is er hoop dat de transgendergemeenschap in het komende decennium een ondersteuningssysteem zal hebben, evenals de medische zorg die ze verdienen. 

1. VEILIGE RUIMTE THUIS

Als u of iemand in uw omgeving genderdysforie ervaart, negeer dit dan niet en zoek indien mogelijk hulp. Sommige manieren helpen om met het leed en het gevoel van hopeloosheid om te gaan. Een van de belangrijkste dingen is het vinden van een veilige plek om open en kwetsbaar te zijn. Als uw directe omgeving (familie, huis, baan, enz.) niet veilig is, raden we u ten zeerste aan om indien mogelijk een veiligere ruimte te zoeken. Volgens recent onderzoek neemt het risico op het ervaren van ernstige genderdysforie en andere psychische stoornissen aanzienlijk af als een persoon een veilige plek heeft om te zijn. Als een persoon zich thuis niet veilig voelt, raden we ten zeerste aan om een FTM-steungroep te zoeken en zo snel mogelijk lid te worden. De steungroepen hebben zowel live-bijeenkomsten waar ze elkaar kunnen ontmoeten en de uitdagingen en prestaties oog in oog kunnen bespreken, en er zijn ook verschillende online steungroepen of chatrooms beschikbaar. Online steungroepen zijn een zeer goede optie als de persoon niet klaar is om open te zijn over hun genderstrijd of hun identiteit.

2. PROFESSIONELE HULP

Het is belangrijk om te vermelden dat evaluatie en controle van de mentale toestand een zeer belangrijk onderdeel is van het omgaan met genderdysforie. Dus als je je op enig moment overweldigd voelt, raden we altijd aan om professionele hulp te zoeken. Er zijn veel progressieve en ervaren genderdysforie-therapeuten beschikbaar en klaar om te helpen, dus u moet degene kiezen die het beste bij uw situatie past.
Geestelijke gezondheid wordt nog steeds gestigmatiseerd in de samenleving, maar dit moet veranderen omdat verschillende psychologische problemen veel voorkomen bij transgenders en als ze worden genegeerd, worden ze geworteld en te ingewikkeld om te beheersen.

3. HOBBY OF VRIJWILLIGERSWERK

Een andere manier om genderdysforie te verminderen is het vinden van een hobby of vrijwilligerswerk. Studies tonen aan dat deelname aan verschillende groepsactiviteiten, vrijwilligerswerk of het toevoegen van een nieuwe hobby aan je dagelijkse routine helpt om de mentale toestand te verbeteren en sociale dysforie te verminderen. Er werd opgemerkt dat wanneer een persoon zich niet alleen concentreert op de negatieve aspecten van het geslacht en manieren vindt om zich op andere manieren uit te drukken, genderdysforie merkbaar wordt verminderd en de mentale toestand van een persoon aanzienlijk verbetert.

4. TRIGGERS VERMIJDEN

Een andere manier om genderdysforie te verlichten, is proberen onaangename situaties of triggers te vermijden. Begrijp alsjeblieft dat je voor je geestelijke gezondheid moet zorgen, dus je hebt altijd het recht om jezelf te verwijderen uit de triggerende of onveilige situatie. Bovendien moet je er ook aan denken dat je mensen die jou en je identiteit niet respecteren altijd uit je leven kunt verwijderen of het contact tot een minimum kunt beperken.
Omdat FTM-individuen heel vaak angst en andere angsten voor sociale interactie voelen, vergeten ze soms dat respect verdiend moet worden en als je je niet gerespecteerd voelt, heb je het recht om voor jezelf op te komen. Natuurlijk zijn er situaties waarin u te maken kunt krijgen met dysforie-uitlokkende situaties (bijvoorbeeld een ziekenhuis, bank, enz.), maar deze situaties kunnen tot een minimum worden beperkt.

5. ZELFHULPGROEPEN & FORUMS

Het lezen van zelfhulpgroepen, het vinden van iemand om te volgen en het stellen van doelen voor het toekomstige zelf is ook erg nuttig om te proberen een goede mentale toestand te behouden. Het kost tijd, maar meestal slagen mensen erin om manieren te vinden om hun identiteit te uiten en zich meer als zichzelf te voelen - voor sommige mensen is het yoga, make-up of kleding, voor anderen is het muziek, vrijwilligerswerk, enz.
Er is niet één juiste manier om met ernstige genderdysforie om te gaan, elke persoon is anders, dus de methoden variëren ook. Vergeet echter niet dat veranderingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, dus wees geduldig en ga vol vertrouwen stap voor stap te werk.

De beste manieren om FTM-bodemdysforie te verlichten

Hands

Bodemdysforie is een concept dat vroeg of laat een dagelijkse strijd wordt voor elke FTM-persoon. Natuurlijk kan de ernst van dit gevoel verschillen, maar elke transgender (afab, of amab – maakt niet uit) wordt geconfronteerd met dit gevoel en probeert manieren te vinden om ermee om te gaan. Meerdere bronnen verklaren waarom dit gevoel optreedt, maar geen van de onderzoeken biedt een universele manier om ermee om te gaan.

✔️ EMOTIES ZIJN BELANGRIJK
Een van de belangrijkste dingen bij het omgaan met de onderste dysforie is omgaan met je emoties en ze niet onderdrukken. Het is erg belangrijk om de emoties die je voelt te accepteren en te delen met iemand die je vertrouwt. Voor sommige mensen kan dit een goede vriend, een steungroep, een therapeut of een familielid zijn.
Anderen kiezen ervoor om zich uit te drukken door een dagboek te schrijven, te posten op verschillende chatgroepen en forums. Jezelf op welke manier dan ook uiten, helpt om de emoties die je voelt te begrijpen en andere stappen te plannen om ermee om te gaan.

✔️ UITSTRALING HACKS
Een andere manier om je meer jezelf te voelen, is door het uiterlijk dienovereenkomstig te veranderen. Het is bewezen dat het veranderen van de kledingkast en het haar een nuttige manier is om dysforie te verminderen. Het helpt je zowel om te begrijpen en voor te stellen waar je naar op zoek bent, als het helpt ook voor anderen om je genderidentiteit te begrijpen. Het helpt ook om manieren te creëren om jezelf te uiten en je niet achter een gesloten deur te verschuilen. De modetrends van vandaag vieren alle geslachten, dus het is gemakkelijker om jezelf uit te drukken dan een decennium of twee geleden.

✔️ BINDMIDDELEN & VERPAKKERS
Intieme situaties worden vaak een van de grootste uitdagingen voor FTM-individuen terwijl ze bodemdysforie ervaren. Anatomie van het lichaam wordt soms een van de grootste uitdagingen en het bestrijden ervan is buitengewoon moeilijk. Daarom beginnen veel FTM-individuen bindmiddelen te gebruiken, hun garderobe te veranderen en verschillende inpakmachines te gebruiken, waaronder onze Emisil-producten.

Het selecteren van de inpakker is een belangrijke missie, omdat er online meerdere opties beschikbaar zijn. Packers hebben een paar functies, dus het is erg belangrijk voor u om te begrijpen wat u zoekt en het beste product voor u te selecteren. Ons advies is om niet de goedkoopste optie te kiezen, omdat het gebrek aan realisme het gevoel van dysforie kan versterken in plaats van het te verlichten. Als u vragen heeft over inpakkers, aarzel dan niet en neem contact met ons op, we helpen u graag bij het kiezen van de inpakmachine die geschikt is voor uw behoeften.

✔️ LICHAAM & STEM TRAINING
Genderdysforie wordt vaak intenser wanneer een persoon begint te overdenken hoe hij eruitziet of zich voornamelijk richt op uiterlijk in plaats van persoonlijkheid. Om de situatie weer onder controle te krijgen, raden veel specialisten aan om lichaams- en stemtraining te gebruiken. Het is bewezen dat met de specifieke set van oefening en geduld, FTM-individuen een zeer mannelijke uitstraling kunnen bereiken.

Als u besluit te beginnen met trainen, raden we u aan een professionele trainer te zoeken, die u zowel bij de oefening als bij het bijhouden van uw voortgang kan helpen. Als u echter niet klaar bent voor deze opties, kunt u altijd enkele programma's online vinden.

Houd er rekening mee dat om de zichtbare resultaten te bereiken, u maandenlang regelmatig moet trainen. Nog een pluspunt: als je aan het sporten bent, produceert je lichaam meer testosteron, wat cruciaal is bij de overgang van vrouw naar man. Ten slotte zijn houding en omgangsvormen ook van belang. Het is heel belangrijk op te merken dat zelfs de manier waarop je loopt, staat of beweegt een mannelijker effect kan creëren. We raden je dus aan tijd te vinden om mannelijke manieren te leren.

Terwijl lichaamstraining vastberadenheid en discipline vereist, vereist stemtraining heel veel geduld. Een diepere en lagere stem is het doel van elke FTM-persoon, dus er is veel advies over dit onderwerp gepost op Reddit en andere FTM-forums. Er zijn ook verschillende apps gemaakt met als enig doel om te helpen bij stemtraining. Het belangrijkste advies is om regelmatig te trainen en geduld te hebben, want de veranderingen gaan niet van de ene op de andere dag.

Hormoonvervangende therapie voor transgender vrouw naar man en andere medicijnen

Een groot deel van de FTM-gemeenschapsleden benadrukken bij het spreken over hun genderidentiteit dat ze min of meer wisten dat ze vanaf de vroege adolescentie in het verkeerde lichaam waren geboren. De meesten van hen geven toe dat ze graag zo vroeg mogelijk met hun hormoontherapie hadden willen beginnen en zijn daarom erg blij met de nieuwe mogelijkheden voor mensen om eerder en gemakkelijker dan tien jaar geleden met de hormoontherapie te beginnen. Voordat u aan deze stap van uw overgang begint, moet u weten dat u er 100% zeker van moet zijn, want als u eenmaal met hormoontherapie begint, brengt dit enkele veranderingen in uw lichaam aan, die niet ongedaan kunnen worden gemaakt.

Om te beginnen met hormoonvervangingstherapie moet u allereerst meerdere tests laten doen. Meestal bestaan de tests uit al het nodige bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek, een gedetailleerd overzicht van uw medische familiegeschiedenis. Het bespreken van de vruchtbaarheidsvraag, evenals de geschiedenis van drugs- of alcoholmisbruik en andere aanvullende belangrijke informatie. Het is erg belangrijk dat u open bent met uw artsen over uw seksuele geschiedenis en eventuele gezondheidsproblemen die u heeft ervaren. Alleen als u eerlijk bent, kunnen artsen het beste actieplan voor uw transitie kiezen. Het is echter even belangrijk om te begrijpen dat het nogal wat tijd kost om van vrouw naar man over te gaan, daarom heb je discipline, een strikte routine en financiële stabiliteit nodig.

Hormoonvervangende therapie wordt alleen voorgeschreven na evaluatie van uw geestelijke gezondheid. Daarom moet u bereid zijn om uw genderdysforie, eventuele geestelijke gezondheidsproblemen, genderidentiteitsproblemen die u dagelijks ervaart, enz. te bespreken. U moet ook uw doelen en verwachtingen uitdrukken, evenals uw sociale kringondersteuning en risico's. Zodra u alle tests en evaluaties hebt doorstaan, moet u toestemming krijgen om hormoontherapie te starten. Meestal wordt de therapie gestart met kleine doses testosteron, die de komende maanden of jaren exponentieel worden verhoogd. Het testosteron kan worden ingenomen met injecties, gel, verschillende pleisters, pillen of testosteronpellets. De methode voor elke patiënt wordt geselecteerd op basis van de dosering en voorkeuren.

Testosterontherapie: wat, waar en hoe?

Testosterone

Zodra u besluit om met hormoontherapie te beginnen, is het erg belangrijk om de beste optie voor uw situatie te vinden. Er zijn verschillende manieren om testosteron in te nemen en elk heeft zijn voor- en nadelen. Dit hormoon kan via de huid worden toegediend met verschillende gels, pleisters, crèmes, maar het kan ook in de vorm van pillen of injecties worden ingenomen. Een andere, vrij nieuwe optie is een testosteronkorrel, die onder je huid wordt geïmplanteerd en minimaal 3-6 maanden meegaat.

✔️ INJECTIE
Dit is de meest gebruikelijke en beproefde methode om uw dosis testosteron regelmatig te ontvangen. De testosteroninjecties zijn in 1979 goedgekeurd en er is een optie om de sterkte van de dosering te kiezen uit twee varianten.

Deze methode is de snelste manier om je testosteron in je bloedsomloop te krijgen, maar heeft een keerzijde: de injecties moeten volgens een strikt tijdschema worden toegediend en de injecties zijn niet de meest prettige optie om uit te kiezen.

✔️ PILLEN OF CAPSULES
Deze methode is ook een van de meest gebruikelijke methoden om testosteron toe te dienen. Het voordeel van deze optie is dat de dosering kan worden berekend en eenvoudig kan worden aangepast. Hoewel het langer kan duren voordat je lichaam gewend is aan de dosering testosteron, omdat het wat langer duurt om in je bloedbaan te komen, is het nemen van een pil gemakkelijker dan dagelijks injecties. Ook helpt deze optie u om misverstanden over naalden en priklittekens op uw lichaam te voorkomen.

Het nadeel van deze optie is dat u uw recept altijd up-to-date moet houden en vaker naar uw arts moet gaan. Ook is een strikte tijdplanning essentieel tijdens het nemen van testosteronpillen. Nog een heel belangrijk ding - het is cruciaal om alcohol, drugs of andere stoffen op te geven, anders kunnen ze de effecten van testosteron verminderen of ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

✔️ DHT-GEL OF DHT-CRME
Testosterongel is het medicijn dat meestal wordt toegediend aan de buik, schouder of bovenarm. Er zijn verschillende merken verkrijgbaar, maar al deze gels moeten door de arts worden voorgeschreven en volgens het recept worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat de gel alleen op de schone huid moet worden aangebracht en moet drogen voordat u de huid met kleding bedekt. Vergeet niet uw handen te wassen na het aanbrengen van de gel.

De testosteroncrème werkt bijna identiek aan de testosterongel, het enige verschil is dat als je de crème eenmaal hebt aangebracht, je minimaal 90 minuten moet wachten voordat deze goed is opgenomen.

✔️ TESTOSTERON PATCH
Onlangs is er nog een manier om testosteron toe te passen erg populair aan het worden - het is de testosteronpleister. De pleisters worden meestal elke 24 uur aangebracht. Het is erg belangrijk om de pleister niet langer dan 24 uur te bewaren en de oude te verwijderen voordat u de nieuwe aanbrengt.

Omdat het product voornamelijk bestaat uit een hoge dosering van het hormoon, is het erg belangrijk om de pleisters op verschillende plaatsen op uw lichaam aan te brengen en de pleister niet twee keer per week op dezelfde plek aan te brengen. U moet het minstens een week geven om een allergische reactie te voorkomen.

Het voordeel van deze optie is dat het overal gemakkelijk kan worden toegediend en minder opvalt. Het nadeel van deze methode is dat je een zeer strikte routine moet volgen om effectief te zijn.

✔️ TESTOSTERON PELLET
Het krijgen van een testosteronpellet is een vrij nieuwe optie op de markt, maar tot nu toe is het een redelijk comfortabele optie gebleken voor dagelijks gebruik. De korrel is meestal een heel klein stukje van 3x9 mm, dat bestaat uit een hoge dosis kristallijn testosteron, dat langzaam in je bloedbaan wordt afgegeven.

De pallet is meestal 3-6 maanden actief en moet regelmatig worden vervangen. Het aantal korrels dat moet worden geïmplanteerd, hangt af van de voorgeschreven dosis van het hormoon. Het nadeel van deze behandeling is dat de korrel regelmatig vervangen moet worden en de procedure niet erg prettig is.

De prijs van de procedure en de pellet is helaas ook niet voor iedereen beschikbaar. Ten slotte kan het in sommige gevallen een uitdaging zijn om de dosering te wijzigen. Ondanks deze nadelen is dit tegenwoordig een zeer comfortabele optie.

Lichaamsveranderingen: FTM-overgangstijdlijn

Blade

Zodra u met uw testosterontherapie begint, begint uw lichaam onmiddellijk te reageren op de hormoonveranderingen.

✔️ GEEN PERIODES MEER, SPIERMASSA VERANDERING & HAARGROEI
Het eerste dat u moet veranderen, is dat uw menstruatie verdwijnt. Het is gedocumenteerd dat de periode binnen 2-6 maanden na inname van het testosteron stopt. De tijd hangt af van elke patiënt afzonderlijk. Tegelijkertijd zult u ook een verhoogde groei van gezichts- en lichaamshaar merken. Ook zullen uw lichaamsvet en spiermassa binnen 6 maanden na inname van testosteron beginnen te veranderen. Als je de trainingsroutine implementeert in je dagelijkse schema, zou je eerder resultaten moeten zien, terwijl als je alles aan testosteron overlaat, het volledige effect zichtbaar zal zijn na tenminste 2 jaar inname van het hormoon.

✔️ STEMVERANDERING
Een andere belangrijke mijlpaal tijdens het nemen van testosteron is stemverandering. Volgens medisch onderzoek zou de stem na 1 jaar testosterongebruik dieper en mannelijker moeten worden. De volledige stemverandering zou na 2 jaar testosteron moeten plaatsvinden, maar zoals eerder besproken, kan de FTM-overgangstijdlijn voor elk individu anders zijn.

✔️ ONDERSTE WIJZIGINGEN
Uw geslachtsdelen zouden ook binnen 3 maanden na inname van het testosteron moeten beginnen te veranderen. Binnen 1-2 jaar na inname van het hormoon zou u de toename van de clitoris moeten opmerken, terwijl tegelijkertijd het vaginale gebied zou moeten afnemen en minder gevoelig moeten worden. Veel FTM-individuen kiezen er ook voor om aanvullende medicatie te gebruiken voor genitale groei van FTM. Meestal kiezen mensen hiervoor DHT-gel of -crème.

Er zijn veel verschillende merken om uit te kiezen, maar alle producten werken min of meer hetzelfde - wanneer aangebracht op bepaalde plekken, introduceert de crème of gel een dosis testosteron in uw bloedbaan, waardoor de transbodemgroei ontstaat.

Hoewel het misschien eenvoudig klinkt, is dit proces niet zo prettig. Mensen melden dat bij het gebruik van actuele DHT-crème of DHT-gel de FTM-testosterongroeipijnen verschijnen. Op verschillende FTM-forums melden gebruikers dat ze na het gebruik van de crème/gel ongemak voelen en in sommige gevallen behoorlijk prominente pijn in het genitale gebied. Meestal verdwijnt dit ongemak na enkele weken gebruik van het geneesmiddel.

Als je menstruatie terugkomt...

Tampon

Soms, zelfs bij het nemen van testosteron, lijkt de menstruatie een gevoel van wanhoop te veroorzaken en de genderdysforie te veroorzaken. Dus, wat te doen als dit gebeurt? Allereerst moet je begrijpen dat soms de FTM-periode op testosteron plaatsvindt en dat boos zijn niet helpt. Stress, gebrek aan rust en andere factoren kunnen ervoor zorgen dat de menstruatie opnieuw optreedt, dus het is beter om voorbereid te zijn op wanneer het gebeurt. Lees hieronder een paar eenvoudige hacks uit de FTM-periode.

✔️ VIND DE BESTE FTM PERIODE PRODUCTEN VOOR JOU
Het eerste dat u hoeft te doen, is altijd klaar staan en de beste producten vinden. Er zijn verschillende opties beschikbaar, dus het is uw keuze wat u wilt gebruiken. Sommige mensen geven de voorkeur aan herbruikbare maandverbanden, anderen aan menstruatiecups of tampons. Als je getriggerd wordt door de visuele herinnering aan de menstruatie, dan is een tampon of menstruatiecup een betere optie voor jou. Als je echter niet van het gevoel houdt iets in je lichaam te stoppen, dan zijn de pads de juiste keuze.

✔️ GEBOORTECONTROLE ALS EEN VAN DE OPTIES
Elk lichaam ervaart de menstruatie anders, terwijl sommige mensen bijna niets voelen, anderen vechten tegen een hevige menstruatie en complexe menstruatiekrampen. Als u deze symptomen ervaart, kan de arts aanbevelen om hormonale anticonceptie te gebruiken als een manier om de menstruatiesymptomen te stoppen of op zijn minst te verlichten. Er zijn meerdere keuzes voor hormonale anticonceptie, doe gewoon het onderzoek en kijk welke optie het beste voor u is. Dit is een van de meest populaire en succesvolle FTM-periodehacks tot nu toe, maar hopelijk zal onze medicijnindustrie in de toekomst evolueren en de medicatie maken, die zal garanderen dat de periode niet opnieuw zal verschijnen.

✔️ AANVAARDING IS DE SLEUTEL
Wanneer de menstruatie terugkeert, voel je je misschien verraden door je lichaam en voel je de golf van negatieve emoties meteen over je heen komen. Daarom is het erg belangrijk om een manier te vinden om ermee om te gaan en de controle over je lichaam en geest terug te krijgen. Tijdens de periode nemen hormonen je systeem over, dus het is cruciaal om jezelf geaard te houden.

Zelfbevestigende gedachten en handelingen zijn in deze tijd erg belangrijk. We raden altijd aan om je te kleden die bij je genderidentiteit past, omdat de visuele look helpt om je ware zelf uit te drukken, vooral wanneer het lichaam niet erg meewerkt. Een ander belangrijk ding is om niet te vergeten aardig voor jezelf te zijn.

Zet jezelf niet onder druk, denk niet te veel na over het feit dat die periode terug is, probeer het gewoon als een feit te accepteren en verder te gaan. Het is ook bewezen dat sporten, tijd doorbrengen in de frisse lucht en jezelf afleiden met verschillende activiteiten ook helpt om het evenwicht te bewaren en een opflakkering van bodemdysforie te voorkomen. Ten slotte raden we aan om je menstruatie bij te houden - op deze manier kun je je fysiek en mentaal voorbereiden en voel je je niet overrompeld.

✔️ ONDERSTEUNING VINDEN
Als je het gevoel hebt dat de emoties overweldigend zijn en je de controle verliest, of als je dysforie ernstig wordt, aarzel dan niet en sluit je aan bij een FTM-ondersteuningsgroep. Er zijn verschillende FTM-ondersteuningsgroepen beschikbaar, waarvan sommige online bijeenkomen, zodat u zich op elk moment kunt aansluiten. Als je denkt dat je een ondersteuningssysteem of actieplan nodig hebt, raden we je altijd aan om professionele hulp in te schakelen. 

Transgender-ondersteuningsgroepen online zijn een veilige ruimte voor u om uw gevoelens en angsten te uiten zonder u te schamen. Er zijn veel groepen beschikbaar, afhankelijk van uw leeftijd, situatie of de ondersteuning die u zoekt. Zie hieronder de lijst met enkele betrouwbare en professionele transgender-ondersteuningsgroepen online:

Vergeet alsjeblieft niet dat alle emoties die je voelt normaal zijn en dat je je niet schaamt voor je mentale toestand. Er is altijd een oplossing, u hoeft alleen maar de beste voor u te vinden. 

FTM en intimiteit: wat moet je weten?

Banana

Relaties zijn over het algemeen complex, maar als je een FTM bent in een relatie, of je hebt een relatie met een FTM-persoon, dan wordt het nog ingewikkelder. FTM-mensen worden vaak geconfronteerd met verschillende psychische problemen, evenals met een gebrek aan vertrouwen, eerdere trauma's, intimiteitsproblemen, enz. Daarom heeft FTM meestal geen haast om zichzelf in een intieme situatie te brengen. Dus, wat moet je doen om je voor te bereiden op intimiteit met je partner? Lees hieronder enkele FTM-sekstips van ons.

1. BOUW AAN HET VERTROUWEN
Vertrouwen op je partner is de basis van elke relatie, hoe lang deze ook duurt. Daarom moet je, voordat je intiem wordt, leren jezelf en je wederhelft te vertrouwen. Voordat je intiem wordt, moet je ervoor zorgen dat je je op je gemak voelt bij de persoon.

2. WEES OPEN
Uit de onderzoeken blijkt dat het uiterst belangrijk is om eerlijk te zijn tegen je partner over FTM-zijn, en ook dat je een pakker draagt (of niet), zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Bespreek hoe je je hierbij voelt, praat ook over de grenzen om vervelende situaties te voorkomen. Informeer altijd uw partner als u zich ergens ongemakkelijk of onveilig door voelt. Als u de onderste dysforie ervaart, informeer dan ook uw partner, zodat zij weten wat u voelt. Het is bewezen dat een pack and play FTM-product zeer nuttig kan zijn bij het verlichten van de onderste dysforie, en ook kan helpen om u meer uzelf te laten voelen. Er zijn nu een aantal zeer realistische packers beschikbaar, zodat u uw leven gemakkelijk ten volle kunt leven.

3. BLIJF VEILIG
Het allerbelangrijkste is uw gezondheid, dus blijf altijd veilig, ongeacht de omstandigheden. We raden altijd aan condooms te gebruiken tijdens het vrijen om infecties of seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen. Als u een pack and play FTM-packer gebruikt, zorg er dan voor dat u ook altijd een glijmiddel op waterbasis gebruikt, om onaangename wrijving te voorkomen. Was het na gebruik altijd grondig om er zeker van te zijn dat er geen bacteriën op het product groeien.

4. GENIET ervan!
Het belangrijkste is om te genieten van intimiteit met je partner. Zorg ervoor dat je je lichaam en je voorkeuren leert kennen. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter de geslachtsgemeenschap zal zijn. Haast je niet in dingen die je misschien ongemakkelijk vindt en bespreek eventuele veranderingen altijd met je partner en vergeet niet dat open communicatie de sleutel is tot een succesvolle intieme relatie.

5. FTM-PARTNERONDERSTEUNING
Als u op zoek bent naar de beste manieren om uw FTM-partner te ondersteunen, hebben we wat advies voor u. Probeer allereerst eerlijk te praten over dingen die u dwars zitten. FTM-individuen worden in veel gevallen overweldigd door verschillende mentale problemen, dysforie-aspecten en sociale normdruk, dus ze houden niet altijd rekening met uw positie in de relatie.

Om ervoor te zorgen dat je een sterke relatie hebt, moet je door verschillende mentale blokkades en persoonlijkheidsproblemen heen werken. Meestal vinden mensen het erg nuttig om deel te nemen aan verschillende workshops, retraites of programma's, waar ze omgaan met relatieproblemen.

Als u merkt dat dit niet genoeg is, raden we u aan professionele hulp te zoeken. We stellen een genderdysforietherapeut voor, die gespecialiseerd is in relaties tussen partners van alle genderidentiteiten en zij kunnen u de beste manieren bieden om met uw relatieproblemen om te gaan.

FTM-partnerondersteuning is erg belangrijk en als u bereid bent te werken aan een betere relatie, zal elke FTM-persoon dit waarderen.


laat een reactie achter

Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.