FTM Bottom Dysphoria: hoe om te gaan, te verlichten en zich gesteund te voelen

GEnderdysforie is een relatief nieuw concept dat een veel voorkomend fenomeen beschrijft: het gevoel hebben dat je fysiek toegewezen geslacht niet het geslacht is waarmee je jezelf identificeert.
Genderidentiteitsvraagstukken worden al tientallen jaren onderzocht en besproken, maar pas de laatste jaren werd dit onderwerp sociaal aanvaardbaar en openlijk besproken. Voordien werden genderidentiteitscrises vaak gediagnosticeerd als een soort stoornis en onderdrukt met medicijnen, zonder de zogenaamde patiënt zelfs maar goed te onderzoeken.
Bovendien was de houding van de samenleving tegenover dit fenomeen negatief, vanwege het gebrek aan informatie en open discussie. Dit concept is de afgelopen decennia echter een van de meest relevante en controversiële onderwerpen aan het worden die wereldwijd worden besproken.
Er bestaan ​​veel verschillende meningen en theorieën rond het concept genderdysforie, maar ze zijn het allemaal over één ding eens: het is een belangrijk onderwerp en het kan niet meer genegeerd worden.

Inhoudsopgave

Klik om naar het gedeelte te gaan waarin u het meest geïnteresseerd bent:

 • GENDERDYSPORIE EN TRANSFOBIE
 • BODEMDYSPORIE EN EMISIL-MISSIE
 • HOE DAGELIJKS OM TE GAAN MET DYSPHORIE FTM?
 • DE BESTE MANIEREN OM FTM-BODEMDYSPORIE TE VERLICHTEN
 • HORMOONVERVANGINGSTHERAPIE VOOR TRANSGENDER VROUWELIJK NAAR MAN & ANDERE GENEESMIDDELEN
 • TESTOSTERONTHERAPIE: WAT, WAAR EN HOE?
 • Injecties
 • Pillen of capsules
 • DHT-gel of DHT-crème
 • Testosteron pleister
 • Testosteron pallet
 • LICHAAMVERANDERINGEN: FTM-OVERGANGSTIJDLIJN
 • VOOR HET GEVAL DAT UW PERIODE TERUGKOMT 
 • FTM EN INTIMITEIT: WAT MOET U WETEN?

Genderdysforie en transfobie

Transgender

 

Uit wereldwijde onderzoekstendensen blijkt dat genderdysforie door veel meer mensen wordt ervaren dan men zou verwachten. Veel mensen die met dysforie te maken hebben, beschrijven het als ‘vastzitten in het verkeerde lichaam’ en in veel gevallen worden hun gevoelens genegeerd en onderdrukt. Helaas veroorzaakt het niet onder ogen zien van dysforie vaak angst, depressie en zelfs zelfmoordneigingen. Deze ervaringen komen vooral veel voor bij transgenders van vrouw naar man. Volgens de ruwe statistische gegevens heeft ongeveer 70% van de FTM-individuen te maken met genderdysforie en hebben ze ook angst, depressie en zelfmoordgedachten ervaren. Dit bewijst alleen maar dat dit een zeer ernstige kwestie is die zo snel mogelijk moet worden gedestigmatiseerd. 
Helaas is genderdysforie niet de enige uitdaging waarmee FTM-individuen dagelijks worden geconfronteerd. Hoewel de samenleving steeds meer openstaat voor het begrijpen van wat transgender individuen ervaren, komen er nog steeds dagelijks veel gevallen van transfobie voor. De samenleving begrijpt het concept van genderidentiteit nog niet volledig en heel vaak wordt dit gebrek aan begrip omgezet in een soort haat of agressie jegens leden van de transgendergemeenschap.
Er worden elke dag meerdere gevallen van transfobie geregistreerd, waarvan sommige gepaard gaan met lichamelijk letsel of zelfs de dood van de transgender. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld in de VS 44 dodelijke slachtoffers bijgehouden, en dit jaar zijn er al 17 mensen om het leven gekomen vanwege hun genderidentiteit. Deze gegevens bewijzen alleen maar dat er behoefte is aan discussie en voorlichting aan het publiek over de kwesties in de transgendergemeenschap en over het concept van genderidentiteit zelf.
Transfobie is zeer goed geworteld in de samenleving, dus het is essentieel om jongeren te destigmatiseren en voor te lichten, en om voldoende steun te bieden aan transgenders die hulp nodig hebben. 
De belangstelling voor genderdysforie en manieren om daarmee om te gaan groeide al geruime tijd exponentieel, maar de afgelopen vijf jaar nam de belangstelling voor dit onderwerp merkbaar toe. De toegenomen belangstelling is vooral duidelijk in Japan, de VS, Canada, Groot-Brittannië en andere economisch ontwikkelde landen.

Bodemdysforie en Emisil-missie

Clothes

Wij bij Emisil werken nu al meer dan 8 jaar samen met de FTM-transgendergemeenschap, dus we zijn ons goed bewust van de snelle veranderingen die de FTM-gemeenschap wereldwijd beïnvloeden. Onze klanten vertellen vaak over de bodemdysforie die ze dagelijks ervaren, en hen helpen is een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsmissie. Dus, wat is bodemdysforie? Om deze vraag te beantwoorden is het erg belangrijk om te benadrukken dat genderdysforie en FTM-bodemdysforie niet dezelfde dingen zijn en dat elk transgender individu een van beide of beide kan ervaren.
Het belangrijkste verschil tussen deze twee concepten is dat genderdysforie gericht is op genderidentiteit in het algemeen, wat betekent dat je je een buitenaards wezen in je eigen lichaam voelt omdat je bij de geboorte een vrouw/man bent toegewezen (ook wel afab/amab genoemd) en dat je jezelf niet identificeert als vrouwelijk/mannelijk, de onderste dysforie is alleen gericht op het genitale gebied en intimiteitsproblemen. Kortom, bodemdysforie is het ongemak dat optreedt omdat de genitaliën van de persoon niet overeenkomen met zijn genderidentiteit.
Meestal kunnen mensen die genderdysforie ervaren dit in twee hoofdproblemen opdelen: lichaamsdysforie en sociale dysforie. Lichaamsdysforie richt zich vooral op lichaamsproblemen, mensen voelen zich ontevreden over hun lichaam omdat het niet aansluit bij hun genderidentiteit. De lichaamsdysforie wordt meestal verminderd met behulp van bindmiddelen, medicijnen, multifunctionele FTM-protheses of zelfs een geslachtsveranderende operatie (van vrouw naar man) – afhankelijk van elk individu.
Sociale dysforie is psychologisch een complexer probleem en FTM-individuen worden er dagelijks mee geconfronteerd. Dit type dysforie richt zich op de gendermismatch in sociale situaties, wat betekent dat in elke situatie waarin het individu een verkeerd geslacht heeft, de verkeerde voornaamwoorden worden gebruikt of het uiterlijk wordt becommentarieerd, het gevoel van sociale dysforie alleen maar vergroot, wat op termijn tot angst kan leiden. depressie en andere stoornissen. Het gevoel van dysforie gaat niet weg, maar met de juiste combinatie van therapie en coping-mechanismen kan het onder controle worden gehouden en kun je ervoor zorgen dat het niet verergert of tot andere complexe psychologische problemen leidt.
Statistisch gezien wordt bij ongeveer 70% van de mensen die genderdysforie ervaren ook andere psychiatrische stoornissen vastgesteld, zoals PTSS, depressie, verschillende fobieën, angstgevoelens, bipolaire stoornissen en vele andere. Als dysfore mensen omringd zijn door een niet-ondersteunende omgeving of zich niet veilig voelen, neemt de kans op extra psychologische problemen en het risico op zelfmoord toe tot 57%. Dit kan worden verklaard door het feit dat transgenders (zowel FTM als MTF) zeer vaak het slachtoffer zijn van pesterijen, fysiek en verbaal geweld, discriminatie en sociaal isolement.
Met de gender- en bodemdysforie-aspecten in gedachten proberen wij bij Emisil ultrarealistische packers te creëren met verschillende functies en opties. Elk van onze producten is met de hand gemaakt en op maat ontworpen om ervoor te zorgen dat het er zeer realistisch uitziet en aanvoelt en de bodemdysforie helpt verminderen. We kunnen FTM-packers, pack-and-play-modellen of STP-apparaten aanbieden – afhankelijk van wat u zoekt. Veel onderzoekers stellen dat het kopen van de perfecte FTM-prothese zeer nuttig is bij het verminderen van de bodemdysforie en het verbeteren van de mentale toestand.

♥ Lees meer: ​​Op deze Amerikaanse locaties zoeken mensen het meest naar "FTM packers".

Hoe dagelijks omgaan met dysforie FTM?

Stone

Internet en een meer open discussie over FTM-genderdysforie creëerden de mogelijkheid voor mensen met dezelfde problemen om samen te komen en manieren te vinden om ermee om te gaan. Met de hulp van internet, gekwalificeerde specialisten en mensen met dezelfde problemen zijn er heel wat manieren om de bodemdysforie te verminderen en het gevoel van hopeloosheid te verminderen.
Tegenwoordig zijn er veel boeken die helpen bij het omgaan met en beheersen van dysforie. Bovendien zijn er ook verschillende steungroepen beschikbaar en in sommige regio's kan zelfs de veilige plek om te wonen worden gevonden met al het noodzakelijke ondersteuningssysteem. Hoewel er nog steeds veel uitdagingen en verschillende maatschappelijke reacties zijn ten aanzien van FTM-transgenders, is er wereldwijd nog steeds een aanzienlijke tendens tot verbetering en acceptatie merkbaar. Als we dit in gedachten houden, is er hoop dat de transgendergemeenschap in het komende decennium een ​​ondersteuningssysteem zal hebben, evenals de medische zorg die ze verdienen. 

1. VEILIGE RUIMTE THUIS

Als u of iemand in uw omgeving genderdysforie ervaart, negeer dit dan niet en zoek indien mogelijk hulp. Sommige manieren helpen om met het leed en het gevoel van hopeloosheid om te gaan. Een van de belangrijkste dingen is het vinden van een veilige ruimte waarin je open en kwetsbaar kunt zijn. Als uw naaste omgeving (familie, huis, werk, enz.) niet veilig is, raden we u ten zeerste aan om, indien mogelijk, een veiliger plek te zoeken. Volgens recent onderzoek neemt het risico op het ervaren van ernstige genderdysforie en andere psychische stoornissen aanzienlijk af als iemand een veilige plek heeft om te verblijven. Als iemand zich thuis niet veilig voelt, raden wij u sterk aan om een ​​FTM-steungroep op te zoeken en u daar zo snel mogelijk bij aan te sluiten. De steungroepen hebben beide live bijeenkomsten waar ze samen kunnen komen en de uitdagingen en prestaties oog in oog kunnen bespreken, en er zijn ook verschillende online steungroepen of chatrooms beschikbaar. Online steungroepen zijn een zeer goede optie als de persoon niet bereid is zich open te stellen over zijn genderstrijd of zijn identiteit.

2. PROFESSIONELE HULP

Het is belangrijk om te vermelden dat evaluatie en controle van de mentale toestand een zeer belangrijk onderdeel is van het omgaan met genderdysforie. Dus als u zich op enig moment overweldigd voelt, raden wij u altijd aan professionele hulp te zoeken. Er zijn veel vooruitstrevende en ervaren genderdysforietherapeuten beschikbaar die klaar staan ​​om te helpen, dus u moet degene kiezen die het beste bij uw situatie past.
Geestelijke gezondheid wordt nog steeds gestigmatiseerd in de samenleving, maar dit moet veranderen omdat verschillende psychologische problemen heel vaak voorkomen onder transgenders en als ze genegeerd worden, raken ze geworteld en te ingewikkeld om te controleren.

3. HOBBY OF VRIJWILLIGERSWERK

Een andere manier om genderdysforie te verminderen is het vinden van een hobby of vrijwilligerswerk. Studies tonen aan dat deelname aan verschillende groepsactiviteiten, vrijwilligerswerk of het toevoegen van een nieuwe hobby aan uw dagelijkse routine helpt om de mentale toestand te verbeteren en sociale dysforie te verminderen. Er werd opgemerkt dat zodra een persoon zich niet alleen op de negatieve aspecten van het geslacht concentreert en manieren vindt om zich op andere manieren uit te drukken, de genderdysforie merkbaar wordt verminderd en de mentale toestand van een persoon aanzienlijk verbetert.

4. TRIGGERS VERMIJDEN

Een andere manier om genderdysforie te verlichten, is door onaangename situaties of eventuele triggers te vermijden. Begrijp alsjeblieft dat je voor je geestelijke gezondheid moet zorgen, dus je hebt altijd het recht om jezelf uit de triggerende of onveilige situatie te verwijderen. Bovendien moet u ook onthouden dat u altijd mensen die u en uw identiteit niet respecteren, uit uw leven kunt verwijderen of het contact tot een minimum kunt beperken.
Omdat FTM-individuen heel vaak angsten en andere angsten voor sociale interactie voelen, vergeten ze soms dat respect verdiend moet worden en dat als je je niet gerespecteerd voelt, je het recht hebt om voor jezelf op te komen. Natuurlijk zijn er situaties waarin u te maken kunt krijgen met situaties die dysforie uitlokken (bijvoorbeeld in een ziekenhuis, bank, enz.), maar deze situaties kunnen tot een minimum worden beperkt.

5. ZELFHULPGROEPEN & FORUMS

Het lezen van zelfhulpgroepen, het vinden van iemand om te volgen en het stellen van doelen voor het toekomstige zelf zijn ook zeer nuttig bij het proberen een goede mentale toestand te behouden. Het kost tijd, maar meestal slagen mensen erin manieren te vinden om hun identiteit uit te drukken en zich meer zichzelf te voelen – voor sommige mensen is het yoga, make-up of kleding, voor anderen is het muziek, vrijwilligerswerk, enz.
Er bestaat niet één juiste manier om met ernstige genderdysforie om te gaan; elke persoon is anders, dus de methoden variëren ook. Vergeet echter niet dat veranderingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, dus wees geduldig en ga vol vertrouwen, stap voor stap.

De beste manieren om FTM-bodemdysforie te verlichten

Hands

Bodemdysforie is een begrip dat vroeg of laat voor iedere FTM-persoon een dagelijkse strijd wordt. De ernst van dit gevoel kan uiteraard verschillen, maar iedere transgender (afab of amab – maakt niet uit) wordt met dit gevoel geconfronteerd en probeert manieren te vinden om ermee om te gaan. Meerdere bronnen verklaren waarom dit gevoel optreedt, maar geen van de onderzoeken biedt één universele manier om ermee om te gaan.

✔️ EMOTIES ZIJN BELANGRIJK
Een van de belangrijkste dingen bij het omgaan met de onderste dysforie is omgaan met je emoties en ze niet onderdrukken. Het is heel belangrijk om de emoties die u voelt te accepteren en deze te delen met iemand die u vertrouwt. Voor sommige mensen kan dit een goede vriend, een steungroep, een therapeut of een familielid zijn.
Anderen kiezen ervoor om zich uit te drukken door een dagboek te schrijven en berichten te plaatsen in verschillende chatgroepen en forums. Door jezelf op welke manier dan ook uit te drukken, kun je de emoties die je voelt begrijpen en andere stappen plannen om ermee om te gaan.

✔️ UITERLIJKE HACKS
Een andere manier om u meer uzelf te voelen, is door het uiterlijk dienovereenkomstig te veranderen. Het is bewezen dat het veranderen van de kledingkast en het haar een nuttige manier is om dysforie te verminderen. Het helpt u zowel om te begrijpen en voor te stellen wat u zoekt, als om anderen ook uw genderidentiteit te laten begrijpen. Het helpt ook om manieren te creëren om jezelf te uiten en je niet achter een gesloten deur te verstoppen. De modetrends van vandaag vieren alle geslachten, dus het is gemakkelijker om jezelf te uiten dan tien of twee jaar geleden.

✔️ BINDERS & VERPAKKERS
Intieme situaties worden vaak een van de grootste uitdagingen voor FTM-individuen terwijl ze bodemdysforie ervaren. Anatomie van het lichaam wordt soms een van de grootste uitdagingen en het bestrijden ervan is buitengewoon moeilijk. Daarom beginnen veel FTM-individuen ringbanden te gebruiken, veranderen hun garderobe en gebruiken verschillende packers, waaronder onze Emisil-producten.

Het selecteren van de inpakker is een belangrijke missie, omdat er online meerdere opties beschikbaar zijn. Inpakkers hebben een aantal functies, dus het is erg belangrijk dat u begrijpt wat u zoekt en het beste product voor u selecteert. Ons advies is om niet de goedkoopste optie te kiezen, omdat het gebrek aan realisme het gevoel van dysforie eerder kan vergroten dan verzachten. Als u vragen heeft over verpakkers, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag bij het kiezen van de verpakker die geschikt is voor uw behoeften.

✔️LICHAAM- & STEMTRAINING
Geslachtsdysforie wordt vaak intenser wanneer iemand begint na te denken over hoe hij eruit ziet of zich vooral richt op uiterlijk in plaats van op persoonlijkheid. Om de situatie weer onder controle te krijgen, raden veel specialisten aan om lichaams- en stemtraining te gebruiken. Het is bewezen dat FTM-individuen met de juiste oefening en geduld een zeer mannelijke uitstraling kunnen bereiken.

Als u besluit te beginnen met trainen, raden wij u aan een professionele trainer te zoeken, die u kan helpen met de oefening en met het bijhouden van uw voortgang. Als u echter nog niet klaar bent voor deze opties, kunt u altijd een aantal programma's online vinden.

Houd er rekening mee dat u, om zichtbare resultaten te bereiken, maandenlang regelmatig moet trainen. Nog een pluspunt: als je traint, produceert je lichaam meer testosteron, wat cruciaal is bij de overgang van vrouw naar man. Ten slotte zijn houding en omgangsvormen ook van belang. Het is heel belangrijk op te merken dat zelfs de manier waarop u loopt, staat of beweegt een mannelijker effect kan creëren. Daarom raden we aan tijd te vinden om mannelijke manieren te leren.

Terwijl lichaamstraining vastberadenheid en discipline vereist, vereist stemtraining heel veel geduld. Een diepere en lagere stem is het doel voor elke FTM-persoon, dus er wordt veel advies over dit onderwerp gepost op Reddit en andere FTM-forums. Er zijn ook verschillende apps gemaakt met als enig doel om te helpen bij stemtraining. Het belangrijkste advies is om regelmatig te trainen en geduld te hebben, omdat de veranderingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden.

Hormoonsubstitutietherapie voor transgender vrouwen naar mannen en andere medicijnen

Een groot deel van de FTM-gemeenschapsleden benadrukt dat ze, wanneer ze het over hun genderidentiteit hebben, min of meer wisten dat ze vanaf de vroege adolescentie in het verkeerde lichaam waren geboren. De meesten van hen geven toe dat ze graag zo vroeg mogelijk met hun hormoontherapie hadden willen beginnen en zijn daarom erg blij met de nieuwe mogelijkheden voor mensen om eerder en gemakkelijker met de hormoontherapie te beginnen dan tien jaar geleden. Voordat u aan deze stap van uw transitie begint, moet u weten dat u er 100% zeker van moet zijn, want zodra u met hormoontherapie begint, brengt dit een aantal veranderingen in uw lichaam aan die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt.

Om te beginnen met hormoonsubstitutietherapie moeten er eerst meerdere tests worden uitgevoerd. Meestal bestaan ​​de tests uit al het noodzakelijke bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek en een gedetailleerd overzicht van de medische geschiedenis van uw familie. Het bespreken van de vruchtbaarheidsvraag, evenals de geschiedenis van drugs- of alcoholmisbruik, evenals alle andere aanvullende belangrijke informatie. Het is erg belangrijk dat u met uw artsen open bent over uw seksuele geschiedenis en eventuele gezondheidsproblemen die u heeft ondervonden. Alleen als u eerlijk bent, kunnen artsen het beste actieplan voor uw transitie kiezen. Het is echter net zo belangrijk om te begrijpen dat de overgang van vrouw naar man behoorlijk wat tijd kost. Daarom heb je discipline, een strikte routine en financiële stabiliteit nodig.

Hormoonsubstitutietherapie wordt alleen voorgeschreven nadat ook uw geestelijke gezondheid is geëvalueerd. Daarom moet u bereid zijn om uw genderdysforie, eventuele geestelijke gezondheidsproblemen, genderidentiteitsproblemen die u dagelijks ervaart, enz. te bespreken. U moet ook uw doelen en verwachtingen uiten, evenals de steun en risico's in uw sociale kring. Zodra u alle tests en evaluaties heeft doorstaan, zou u toestemming moeten krijgen om met hormoontherapie te beginnen. Meestal wordt de therapie gestart met kleine doses testosteron, die de komende maanden of jaren exponentieel worden verhoogd. Het testosteron kan worden ingenomen met behulp van injecties, gel, verschillende pleisters, pillen of testosteronpellets. De methode voor elke patiënt wordt geselecteerd op basis van de dosering en voorkeuren.

Testosterontherapie: wat, waar en hoe?

Testosterone

Als u eenmaal besluit om met hormoontherapie te beginnen, is het erg belangrijk om de beste optie voor uw situatie te vinden. Er zijn verschillende manieren om testosteron in te nemen en elk ervan heeft zijn voor- en nadelen. Dit hormoon kan via de huid worden toegediend met behulp van verschillende gels, pleisters, crèmes, maar het kan ook in de vorm van pillen of injecties worden ingenomen. Een andere, vrij nieuwe optie is een testosteronpellet, die onder de huid wordt geïmplanteerd en minimaal 3-6 maanden blijft zitten.

✔️ INJECTIE
Dit is de meest gebruikelijke en beproefde methode om uw dosis testosteron regelmatig te ontvangen. De testosteroninjecties zijn in 1979 goedgekeurd en er is een mogelijkheid om de sterkte van de dosering te kiezen uit twee varianten.

Deze methode is de snelste manier om je testosteron in je bloedcirculatiesysteem te krijgen, maar heeft een keerzijde: de injecties moeten volgens een strikt tijdschema worden toegediend, en de injecties zijn niet de meest prettige optie om uit te kiezen.

✔️ PILLEN OF CAPSULES
Deze methode is ook een van de meest gebruikelijke methoden om testosteron toe te dienen. Het voordeel van deze optie is dat de dosering kan worden berekend en eenvoudig kan worden aangepast. Hoewel het langer kan duren voordat uw lichaam aan de dosis testosteron gewend is, omdat het wat langer duurt voordat het in uw bloedbaan terechtkomt, is het innemen van een pil gemakkelijker dan dagelijks injecties nemen. Deze optie helpt u ook misverstanden over naalden en priklittekens op uw lichaam te voorkomen.

Het nadeel van deze optie is dat u uw recept altijd up-to-date moet houden en vaker naar uw arts moet gaan. Ook is een strikte tijdsplanning essentieel bij het gebruik van testosteronpillen. Nog een heel belangrijk ding: het is van cruciaal belang om alcohol, drugs of andere stoffen op te geven, anders kunnen ze de effecten van testosteron verminderen of ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

✔️ DHT-GEL OF DHT-CRÈME
Testosterongel is het medicijn dat meestal wordt toegediend aan de buik, schouder of bovenarm. Er zijn verschillende merken verkrijgbaar, maar al deze gels moeten door de arts worden voorgeschreven en volgens het recept worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat de gel alleen op de schone huid hoeft te worden aangebracht en dat deze moet drogen voordat deze met kleding wordt bedekt. Vergeet niet uw handen te wassen na het aanbrengen van de gel.

De testosteroncrème werkt vrijwel identiek aan de testosterongel, het enige verschil is dat zodra je de crème aanbrengt, je minimaal 90 minuten moet wachten totdat deze goed is opgenomen.

✔️ TESTOSTERON-PATCH
Onlangs is er nog een manier om testosteron toe te passen erg populair aan het worden: de testosteronpleister. De pleisters worden doorgaans elke 24 uur aangebracht. Het is erg belangrijk om de pleister niet langer dan 24 uur te bewaren en de oudere te verwijderen voordat u de nieuwe aanbrengt.

Omdat het product voornamelijk uit een hoge dosering van het hormoon bestaat, is het van groot belang dat u de pleisters op verschillende plekken op uw lichaam aanbrengt en de pleister niet twee keer in één week op dezelfde plek aanbrengt. U moet het minimaal een week geven om allergische reacties te voorkomen.

Het voordeel van deze optie is dat het overal gemakkelijk kan worden toegediend en minder opvallend is. Het nadeel van deze methode is dat je een zeer strikte routine moet volgen om effectief te zijn.

✔️ TESTOSTERON PELLET
Het verkrijgen van een testosteronepellet is een vrij nieuwe optie op de markt, maar tot nu toe is bewezen dat het een redelijk comfortabele optie is voor dagelijks gebruik. De pellet is meestal een heel klein stukje van 3x9 mm, dat bestaat uit een hoge dosis kristallijn testosteron, dat langzaam in uw bloedbaan terechtkomt.

De pallet is doorgaans 3-6 maanden actief en moet regelmatig worden vervangen. Het aantal pellets dat moet worden geïmplanteerd, is afhankelijk van de voorgeschreven dosis van het hormoon. Het nadeel van deze behandeling is dat de pellet regelmatig moet worden vervangen en dat de procedure niet erg prettig is.

De prijs van de procedure en de pellet is helaas ook niet voor iedereen beschikbaar. Ten slotte kan het veranderen van de dosering in sommige gevallen een uitdaging zijn. Ondanks deze nadelen is dit tegenwoordig een zeer comfortabele optie.

Lichaamsveranderingen: FTM-transitietijdlijn

Blade

Zodra u met uw testosterontherapie begint, begint uw lichaam onmiddellijk te reageren op de hormoonveranderingen.

✔️ GEEN PERIODEN MEER, VERANDERING VAN SPIERMASSA EN HAARGROEI
Het eerste dat u moet veranderen, is het verdwijnen van uw menstruatie. Er is gedocumenteerd dat de menstruatie binnen 2-6 maanden na inname van het testosteron stopt. De tijd is afhankelijk van elke patiënt afzonderlijk. Tegelijkertijd zult u ook een verhoogde groei van gezichts- en lichaamshaar merken. Ook zullen uw lichaamsvet en spiermassa binnen 6 maanden na inname van testosteron beginnen te veranderen. Als u de trainingsroutine in uw dagelijkse schema implementeert, zou u eerder enige resultaten moeten zien, terwijl als u alles aan testosteron overlaat, het volledige effect zichtbaar zal zijn na tenminste twee jaar gebruik van het hormoon.

✔️ STEMVERANDERING
Een andere belangrijke mijlpaal tijdens het gebruik van testosteron is stemverandering. Volgens medisch onderzoek zou de stem na 1 jaar gebruik van testosteron dieper en mannelijker moeten worden. De volledige stemverandering zou na twee jaar inname van het testosteron moeten plaatsvinden, maar zoals eerder besproken kan de FTM-overgangstijdlijn voor elk individu verschillend zijn.

✔️ ONDERSTE WIJZIGINGEN
Uw geslachtsdelen zouden ook binnen 3 maanden na inname van het testosteron moeten beginnen te veranderen. Binnen 1-2 jaar na inname van het hormoon zou u de toename van de clitoris moeten opmerken, terwijl het vaginale gebied tegelijkertijd zou moeten afnemen en minder gevoelig zou moeten worden. Veel FTM-individuen kiezen er ook voor om aanvullende medicatie te gebruiken voor de genitale groei van FTM. Meestal kiezen mensen hiervoor voor DHT-gel of crème.

Er zijn veel verschillende merken om uit te kiezen, maar alle producten werken min of meer hetzelfde: wanneer ze op bepaalde plekken worden aangebracht, introduceert de crème of gel een dosis testosteron in je bloedbaan, waardoor de transbodemgroei ontstaat.

Hoewel het misschien eenvoudig klinkt, is dit proces niet zo prettig. Mensen melden dat bij het gebruik van lokale DHT-crème of DHT-gel de groeipijnen van FTM-testosteron verschijnen. Op verschillende FTM-forums melden gebruikers dat ze, nadat ze de crème/gel zijn gaan gebruiken, ongemak en, in sommige gevallen, behoorlijk duidelijke pijn in het genitale gebied voelen. Meestal verdwijnt dit ongemak na enkele weken gebruik van het geneesmiddel.

Als je menstruatie terugkeert...

Tampon

Soms, zelfs als je testosteron gebruikt, lijkt de menstruatie een gevoel van wanhoop te veroorzaken en genderdysforie te veroorzaken. Dus, wat te doen als dit gebeurt? Allereerst moet je begrijpen dat soms de FTM-periode met testosteron plaatsvindt en dat boos zijn niet helpt. Stress, gebrek aan rust en andere factoren kunnen ervoor zorgen dat de menstruatie opnieuw optreedt, dus het is beter om voorbereid te zijn op het moment dat dit gebeurt. Lees hieronder een paar eenvoudige FTM-periode-hacks.

✔️ VIND DE BESTE FTM-PERIODEPRODUCTEN VOOR JOU
Het eerste dat u hoeft te doen, is altijd klaar zijn en de beste producten vinden. Er zijn verschillende opties beschikbaar, dus het is jouw keuze wat je gebruikt. Sommige mensen geven de voorkeur aan herbruikbare maandverband, anderen aan menstruatiecups of tampons. Als je getriggerd wordt door de visuele herinnering aan de menstruatie, dan is een tampon of menstruatiecup een betere optie voor jou. Als u echter niet van het gevoel houdt iets in uw lichaam te stoppen, dan zijn de elektroden de juiste keuze.

✔️ GEBOORTEBEHEERSING ALS EEN VAN DE OPTIES
Ieder lichaam ervaart de menstruatie anders, terwijl sommige mensen bijna niets voelen, anderen kampen met een hevige flow en complexe menstruatiekrampen. Als u deze symptomen ervaart, kan de arts aanbevelen om hormonale anticonceptie te gebruiken als een manier om de menstruatiesymptomen te stoppen of op zijn minst te verlichten. Er zijn meerdere keuzes voor hormonale anticonceptie, doe gewoon onderzoek en kijk welke optie het beste voor u is. Dit is een van de meest populaire en succesvolle FTM-periode-hacks tot nu toe, maar hopelijk zal onze medicijnindustrie in de toekomst evolueren en medicijnen creëren die garanderen dat de menstruatie niet opnieuw zal optreden.

✔️ ACCEPTATIE IS DE SLEUTEL
Wanneer de menstruatie terugkeert, voelt u zich misschien verraden door uw lichaam en voelt u meteen de golf van negatieve emoties over u heen stromen. Daarom is het erg belangrijk om een ​​manier te vinden om ermee om te gaan en de controle over je lichaam en geest terug te krijgen. Tijdens de periode nemen hormonen uw systeem over, dus het is van cruciaal belang om uzelf met beide benen op de grond te houden.

Zelfbevestigende gedachten en daden zijn in deze tijd erg belangrijk. We raden je altijd aan je te kleden in overeenstemming met je genderidentiteit, omdat de visuele look helpt om je ware zelf uit te drukken, vooral als het lichaam niet erg meewerkt. Een ander belangrijk ding is om niet te vergeten aardig voor jezelf te zijn.

Zet jezelf niet onder druk, denk niet te veel na over het feit dat de menstruatie terug is, probeer het gewoon als een feit te accepteren en verder te gaan. Het is ook bewezen dat sporten, tijd doorbrengen in de frisse lucht en jezelf afleiden met verschillende activiteiten ook helpt om het evenwicht te bewaren en een opflakkering van bodemdysforie te voorkomen. Ten slotte raden wij u aan uw menstruatie bij te houden – op deze manier kunt u zich lichamelijk en geestelijk voorbereiden en voelt u zich niet overrompeld.

✔️ VIND STEUN
Als u het gevoel heeft dat de emoties overweldigend zijn en u de controle verliest, of dat uw dysforie ernstig wordt, aarzel dan niet en sluit u aan bij een FTM-steungroep. Er zijn verschillende FTM-steungroepen beschikbaar, waarvan sommige online bijeenkomen, dus u kunt zich op elk gewenst moment aansluiten. Als u het gevoel heeft dat u een ondersteuningssysteem of een actieplan nodig heeft, raden wij u altijd aan professionele hulp in te schakelen. 

Transgender steungroepen online zijn een veilige plek waar u uw gevoelens en angsten kunt uiten zonder u te schamen. Er zijn veel groepen beschikbaar, afhankelijk van uw leeftijd, situatie of de ondersteuning die u zoekt. Zie hieronder de lijst met een aantal betrouwbare en professionele transgendersteungroepen online:

Vergeet alstublieft niet dat alle emoties die u voelt normaal zijn en schaam u niet voor uw mentale toestand. Er is altijd een oplossing, u hoeft alleen maar de beste voor u te vinden. 

FTM en intimiteit: wat je moet weten?

Banana

Relaties zijn over het algemeen complex, maar als je een FTM bent en een relatie hebt, of een relatie hebt met een FTM-persoon, dan wordt het nog ingewikkelder. FTM-mensen worden heel vaak geconfronteerd met verschillende geestelijke gezondheidsproblemen, maar ook met een gebrek aan vertrouwen, eerdere trauma's, intimiteitsproblemen, enz. Daarom heeft FTM meestal geen haast om zichzelf in een intieme situatie te brengen. Dus, wat moet u doen om u voor te bereiden op intimiteit met uw partner? Lees hieronder enkele FTM-sekstips van ons.

1. BOUW HET VERTROUWEN OP
Het vertrouwen van uw partner is de basis van elke relatie, hoe lang deze ook duurt. Daarom moet je, voordat je intiem wordt, leren jezelf en je wederhelft te vertrouwen. Voordat u intiem wordt, moet u ervoor zorgen dat u zich op uw gemak voelt bij de persoon.

2. WEES OPEN
Uit onderzoek blijkt dat het uiterst belangrijk is om eerlijk te zijn tegen je partner over het feit dat je FTM bent, en ook over het feit dat je (of niet) een packer draagt, zodat er geen verrassingen zijn. Bespreek hoe je hierover denkt, bespreek ook de grenzen om vervelende situaties te voorkomen. Informeer uw partner altijd als u zich door iets ongemakkelijk of onveilig voelt. Als u last heeft van bodemdysforie, informeer dan ook uw partner, zodat zij weten wat u voelt. Het is bewezen dat een pack and play FTM-product zeer nuttig kan zijn bij het verlichten van de bodemdysforie, en ervoor kan zorgen dat u zich meer uzelf voelt. Er zijn nu een aantal zeer realistische packers beschikbaar, zodat je gemakkelijk het maximale uit je leven kunt halen.

3. BLIJF VEILIG
Het belangrijkste is uw gezondheid, dus blijf, ongeacht de omstandigheden, altijd veilig. We raden altijd aan condooms te gebruiken tijdens geslachtsgemeenschap om infecties of seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen. Als u een Pack and Play FTM Packer gebruikt, zorg er dan voor dat u ook altijd een glijmiddel op waterbasis gebruikt om onaangename wrijving te voorkomen. Na gebruik altijd grondig wassen om er zeker van te zijn dat er geen bacteriën op het product groeien.

4. GENIET ervan
Het belangrijkste is dat je geniet van intimiteit met je partner. Zorg ervoor dat u uw lichaam en uw voorkeuren leert kennen. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter de geslachtsgemeenschap zal zijn. Ga niet overhaast te werk in dingen die u misschien ongemakkelijk vindt en bespreek eventuele veranderingen altijd met uw partner. Vergeet niet dat open communicatie de sleutel is tot een succesvolle intieme relatie.

5. FTM PARTNERONDERSTEUNING
Als u op zoek bent naar de beste manieren om uw FTM-partner te ondersteunen, hebben we wat advies voor u. Probeer allereerst eerlijk te praten over de dingen die u dwars zitten. FTM-individuen worden in veel gevallen overweldigd door verschillende mentale problemen, dysforie-aspecten en druk op sociale normen, waardoor ze niet altijd rekening houden met uw positie in de relatie.

Om ervoor te zorgen dat jullie een sterke relatie hebben, moet je verschillende mentale blokkades en persoonlijkheidsproblemen overwinnen. Meestal vinden mensen het erg nuttig om deel te nemen aan verschillende workshops, retraites of programma's, waarin ze zich bezighouden met relatieproblemen.

Als u ziet dat dit niet genoeg is, raden wij u aan professionele hulp te zoeken. Wij raden u een genderdysforietherapeut aan, die gespecialiseerd is in relaties tussen partners van alle genderidentiteiten en die u de beste manieren kan bieden om met uw relatieproblemen om te gaan.

FTM-partnerondersteuning is erg belangrijk en als u bereid bent te werken aan een betere relatie, zal elke FTM-persoon dit op prijs stellen.


laat een reactie achter

Let op: reacties moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.


Dit vind je misschien ook leuk

Bekijk alles