Privacybeleid

1. Inleiding

Gegevensbeheerder - LLC "Sil-Forma"
De bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens is van het grootste belang voor de Silforma Company. We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetten, waaronder de AVG (EU-verordening gegevensbescherming 2016/679) en de e-privacyrichtlijn.
Het is voor ons belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze website bezoekt en wanneer je gebruik maakt van onze diensten of aanbiedingen. Onze privacyverklaring geeft informatie hierover en over hoe we uw persoonsgegevens beschermen tegen manipulatie, verlies of ander oneigenlijk gebruik.

2. Hoe veilig zijn uw gegevens?

Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De maatregelen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.
Onze beveiligingsmaatregelen omvatten versleuteling van uw gegevens, firewalls en wachtwoordbeveiliging. Houd er echter rekening mee dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik van voldoende beveiligde apparaten (bijv. antivirussoftware) bij toegang tot onze websites en services om ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen. We zijn ook niet verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gegevens als u openbare of open source wifi of internetlijnen gebruikt.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

'Persoonlijke gegevens' verwijst naar alle informatie die u persoonlijk identificeert of kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of factuurgegevens. We verzamelen en verwerken Persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.
 
We zullen uw informatie verwerken en bewaren zolang we dit wettelijk verplicht zijn of totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld redelijkerwijs is bereikt; voor uw herroepings-, intrekkings- en verwijderingsrechten, zie secties 4 en 10 hieronder.
Normaal gesproken zullen wij uw gegevens die ons per e-mail zijn verstrekt gedurende 1 jaar controleren, tenzij er een reden is voor de wettelijke omstandigheden. Alle persoonlijke gegevens die door de financiële transacties naar ons worden verzonden, worden 10 (tien) jaar bewaard. Cookie-informatie wordt anders opgeslagen, zie het tabblad in het Cookiebeleid dat apart op deze website is geplaatst.
Onze verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van uw interactie met ons en vereist uw toestemming of een wettelijke basis. Het omvat het volgende:

4. Contact- en informatieverzoeken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw contact- en informatieverzoeken te verwerken en te beantwoorden: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

5. Bestelverzoeken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en voor facturering.
Naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres, aankoopgeschiedenis, winkelwagen-ID's, besteldatum en -tijd, ordertransactiegegevens, banknaam en -nummer, persoonlijk bankrekeningnummer en/of naam kaart- of rekeninghouder en achternaam.
Uw Persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt om het bestelsysteem te verbeteren en voor marketingdoeleinden, maar alleen met uw voorafgaande toestemming. Uw gegevens worden ook verwerkt door onze productiepartners en voor het verzenden van de producten die u bestelt en om uw vragen over producten te beantwoorden.

6. Offline en online marketing

Wij kunnen u informeren over onze producten, diensten en klantonderzoeken op het gebied van glastechnologie. We kunnen ook klantanalyses uitvoeren, waaronder de combinatie van gegevens die we offline en online van u ontvangen, om u op maat gemaakte informatie of aanbiedingen te bieden, evenals cursussen, evenementen en klanttevredenheidsonderzoeken. Dit zal gebeuren met uw voorafgaande toestemming wanneer u onze webpagina betreedt.

7. Sollicitaties

Wanneer je bij ons solliciteert, of stage loopt, gebruiken en verwerken wij je adres-, telecommunicatie- en sollicitatiegegevens om je sollicitatie te verwerken en te beoordelen en om contact met je op te nemen. Als u toestemming geeft, zullen we uw gegevens bewaren voor toekomstige functiedoeleinden.

8. Overige niet genoemde informatie

De categorieën van legacy-records die we bewaren en waar uw gegevens zich kunnen bevinden, zijn als volgt:
Auditdocumenten
Klachten
Juridische claims/problemen
Veiligheid en kwaliteitsborging
Annulerings- en terugbetalingsproces
 
Veel, maar niet al deze records bevatten persoonlijke gegevens die we kunnen krijgen wanneer we contact opnemen met onze retailers.

9. Rechtsgrondslag voor verwerking

Voor AVG-doeleinden is de wettelijke basis voor verwerking in Sil-form:
Artikel 9, lid 2, onder a) – ‘…betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking…’. en artikel 9, lid 2, onder b) - "...verwerking is noodzakelijk om de verplichtingen na te komen...".

10. Vereiste informatie

Als een gegevensverzamelingsformulier gegevensvelden bevat die zijn gemarkeerd als verplicht of met een asterisk (*), is het verstrekken van dergelijke informatie wettelijk of contractueel vereist, of kan het nodig zijn voor het sluiten van een contract, het verlenen van diensten of de vervulling van het aangegeven doel. Als u de vereiste informatie niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij een contract niet kunnen uitvoeren, de gevraagde dienst niet kunnen leveren of het opgegeven doel niet haalbaar is.

11. Met wie delen wij uw gegevens?

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners, leveranciers en andere samenwerkingspartners die door Sil-form Company worden gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen en verzoeken.
Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met externe serviceproviders die ondersteunende diensten verlenen aan de Si-lform Company, waaronder bijvoorbeeld: reclamebureaus, internet- en IT-serviceproviders en servercentra, e-mailboxcentra en dergelijke. daarnaast kunnen we uw informatie delen met andere gelieerde ondernemingen van de Sil-form Company, in het bijzonder voor ondersteuning, verwerking, levering of voor marketingdoeleinden (marketinginformatie kan worden gedeeld als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven).
Onze dienstverleners, leveranciers en andere hierboven genoemde samenwerkingspartners mogen uw Persoonsgegevens alleen verwerken voor onze dienstverlening. Het delen van Persoonsgegevens met derden en gelieerde ondernemingen is onderworpen aan hun naleving van onze privacy- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden. We hebben strikte gegevensbeheerdersovereenkomsten ondertekend waarin staat dat uw persoonlijke gegevens niet op een andere manier kunnen worden gedeeld of gebruikt dan we hebben gevraagd.

12. Kennisgeving aan inwoners van Californië

Met inachtneming van bepaalde limieten onder het Burgerlijk Wetboek van Californië § 1798.83, kunnen inwoners van Californië ons vragen om hen te voorzien van (i) een lijst van bepaalde categorieën Persoonsgegevens die we in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan derden hebben bekendgemaakt voor hun directmarketingdoeleinden, en (ii) de identiteit van die derden. Om dit verzoek in te dienen, kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen via: info@emisil.com

13. Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Als u gebruik blijft maken van een van onze diensten, bewaren wij deze gegevens zolang u gebruik maakt van een van onze diensten of een actief account heeft en tot maximaal een jaar daarna voor contractadministratie. We kunnen deze gegevens voor een langere periode bewaren als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
Normaal bewaren we uw gegevens als volgt:
Op verzoek per e-mail verzonden: 30 dagen;
mails met bestelinformatie (geen facturen): 1 jaar;
Bestelinformatie (met betaalgegevens) in systemen of op papier: 10 jaar;
Financiële documenten: 10 jaar;
CV sollicitaties: 2 jaar (met Uw toestemming);
Informatie over cookies: zie het tabblad Cookies in het Cookiebeleid;
Server logs: ongeveer 30 dagen.

14. Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, echter met inachtneming van toepasselijke wettelijke vereisten of rechten.
Als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens of een gegeven toestemming wilt intrekken, stuur dan een kort bericht naar het e-mailadres of postadres dat is vermeld in sectie 10.
Vermeld in alle communicatie met Sil-form Company uw e-mailadres, het websiteadres en/of het specifieke Sil-form Company-product waaraan u persoonlijke gegevens hebt verstrekt (bijv. www.emisil.com), en een gedetailleerde uitleg van uw verzoek.
Als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen, wijzigen of corrigeren en contact met ons opneemt per e-mail, plaatst u 'Verzoek tot verwijdering' of 'Verzoek tot wijziging/correctie' in de onderwerpregel van de e-mail. We zullen binnen 30 dagen op alle redelijke verzoeken reageren en het kan zijn dat we uw identiteit verder moeten bevestigen om bepaalde verzoeken te verwerken. In andere situaties zullen we contact met u opnemen met ons antwoord over uw rechten voor gegevensgebruik in Sil-forma Company. Stuur uw vragen naar: info@emisil.

15. Google Analytics

Wanneer u op onze toestemmingsbanner klikt of deze sluit, gebruikt onze website Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer zijn opgeslagen om uw gebruik van onze website te analyseren. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de EU en daar opgeslagen.
Door IP-anonimisering op de Google-website te activeren, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de EU gestuurd en daar ingekort.
Google heeft zich aangemeld bij het EU Privacy Shield. Het EU-privacyschild kan worden gebruikt als basis voor adequate gegevensbescherming na een besluit van de Europese Commissie om persoonsgegevens vanuit de EU door te geven aan Amerikaanse bedrijven die zijn gecertificeerd onder het privacyschild (certificaat beschikbaar op: https://www. privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te anonimiseren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd (inclusief uw verkorte IP-adres) en uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

16. Facebook/Twitter/Instagram-pagina's van Sil-forma company

We gebruiken deze Facebook/Twitter/Instagram-programma's:
 
1. Sociale plug-ins, zoals onze Like- en Share-knoppen of het Facebook/Twitter/Instagram-pictogram die de site socialer maken en helpen bij het delen van inhoud op Facebook/Twitter/Instagram;
Facebook/Twitter/Instagram Analytics, dat helpt om beter te begrijpen hoe mensen hun diensten gebruiken; en
Facebook/Twitter/Instagram-advertenties en meettools, die advertenties van Facebook/Twitter/Instagram-adverteerders weergeven, om hun eigen advertenties op Facebook/Twitter/Instagram of elders weer te geven, en om de effectiviteit van advertenties te begrijpen.
We krijgen geen persoonlijke informatie van het bedrijf Facebook/Twitter/Instagram, maar Facebook/Twitter/Instagram verzamelt alle gegevens die u via hen deelt. Hier is een link voor meer informatie: https://www.Facebook/Twitter/Instagram.com/privacy/explanation
We raden u ten zeerste aan om onze website te gebruiken wanneer u bent uitgelogd van uw Facebook/Twitter/Instagram-account. Dat is een manier om het verzamelen van uw gegevens te voorkomen.
2. Serverlogbestanden & IP-adressen
Elke keer dat een bezoeker onze website bezoekt, worden gegevens over dit proces tijdelijk opgeslagen in een logbestand (Server Log Files) en verwerkt. Het logbestand slaat de volgende informatie op:
een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte webbrowser
het gebruikte besturingssysteem
de verwijzende URL-categorie
de hostnaam van de toegangsterminal
de datum en tijd van het serververzoek
het IP-adres.
Een IP-adres is een numeriek adres van uw technische apparaat (computer of mobiel apparaat) dat wordt gebruikt voor toegang tot internet en onze websites. Het IP-adres maakt communicatie tussen computers en servers mogelijk. De verwerking van deze zogenaamde serverloggegevens door de Sil-forma LLC Company is vereist om technische redenen, website-analyse en verbetering en om de systeembeveiliging te waarborgen.

17. Informatie over uw privacyrechten

Als u vragen heeft over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we deze graag verstrekken.
Daarnaast heeft u het recht om:
rectificatie (Art.16 AVG);
verwijdering (Art.17 AVG);
beperking van de verwerking (Art.18 AVG);
verzet tegen verwerking (Art.21 AVG) ;
dataportabiliteit (Art.20 AVG);
Een klacht indienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit.
Neem in elk geval contact met ons op via een van de volgende adressen:
Per e-mail: info@emisil.com
 
*Als u een klacht wilt indienen, neem dan contact op met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
We raden u aan eerst per e-mail contact met ons op te nemen: info@emisil.com en alle antwoorden te krijgen over uw vraag met betrekking tot gegevensprivacy bij Sil-forma Company.

18. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken. De gewijzigde versie van de privacyverklaring zal met een nieuwe versiedatum op deze website worden gepubliceerd. Lees daarom de privacyverklaring nogmaals door wanneer u ons opnieuw bezoekt. Toegang tot en gebruik van websites van Sil-forma Company en alle gegevens die daardoor worden verzameld, zijn onderworpen aan de privacyverklaring die op dat moment op de respectieve website is gepubliceerd.
"Door onze website te gebruiken, stemt u (de bezoeker) ermee in dat derden uw IP-adres mogen verwerken, om uw locatie te bepalen met het oog op valutaconversie. U gaat er ook mee akkoord dat die valuta wordt opgeslagen in een sessiecookie in uw browser (een tijdelijke cookie die automatisch wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit). We doen dit om ervoor te zorgen dat de geselecteerde valuta geselecteerd en consistent blijft tijdens het browsen op onze website, zodat de prijzen kunnen worden omgezet naar uw (de bezoeker) lokale valuta."
AANDACHT. Houd er rekening mee dat het gebruik van onze app of het toevoegen van de bovenstaande tekst aan uw privacybeleid uw winkel niet automatisch AVG-compliant maakt. Aan uw kant moet u ervoor zorgen dat uw bedrijf in alle opzichten voldoet aan de AVG. Als u meer advies nodig heeft over wat u moet doen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook aan de AVG-regels voldoet, heeft Shopify een aantal echt goede handleidingen.
 
Uw rechten onder de California Consumer Privacy Act
De California Consumer Privacy Act (CCPA) geeft u rechten met betrekking tot de manier waarop uw gegevens of persoonlijke informatie worden behandeld. Volgens de wetgeving kunnen inwoners van Californië ervoor kiezen om zich af te melden voor de "verkoop" van hun persoonlijke gegevens aan derden. Op basis van de CCPA-definitie verwijst 'verkoop' naar het verzamelen van gegevens met het doel advertenties en andere communicatie te creëren. Lees meer over CCPA en uw privacyrechten.
Afmelden?
Door op de onderstaande link te klikken, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verzamelen of verkopen. Dit geldt zowel voor derden als voor de gegevens die we verzamelen om uw ervaring op onze website of via andere communicatie te personaliseren. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.
 
Wijziging van dit privacybeleid
U stemt ermee in dat we dit privacybeleid naar eigen goeddunken kunnen wijzigen of bewerken. Bovendien worden er periodiek herzieningen en updates aangebracht in deze privacybeleidsverklaring. De gebruiker wordt op dit moment aangeraden deze pagina zo vaak mogelijk te bekijken. Als er wijzigingen zijn in dit privacybeleid, zullen we de datum van de "Laatst bijgewerkt" aan het begin van de verklaring wijzigen. Wijzigingen worden als actief beschouwd nadat ze op de Site zijn gepubliceerd.

 

Laatste keer bijgewerkt 2021-09-23